وبلاگ محمد عظیمی

انرژی زمین گرمایی

مرکز زمین (به عمق تقریبی ۶۴۰۰ کیلومتر) که در حدود ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد در اعماق ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از سطح زمین می‌گردد. بطورمیانگین میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندی مستمر است معادل ۸۲ میلی وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن، برابر با ۴۲ میلیون مگاوات است. در واقع این میزان حرارت غیر عادی، عامل اصلی پدیده‌های زمین‌شناسی از جمله فعالیتهای آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه‌ها، پیدایش رشته کوه‌ها (فعالیتهای کوه زایی) و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می‌باشد که کره زمین را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می‌دهد. به وسیله یک سیال مانند

ادامه مطلب

[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٤:۳۱ ‎ب.ظ ] [ محمد عظیمی ] [ نظرات () ]

انرژی خورشیدی

[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٤:٢٤ ‎ب.ظ ] [ محمد عظیمی ] [ نظرات () ]

انرژی زمین گرمایی

[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٤:۱٠ ‎ب.ظ ] [ محمد عظیمی ] [ نظرات () ]