پاورپوینت فصل های یک تا هفت علوم تجربی هفتم

فصل اول کتاب علوم پایه هفتم علم و تجربه

دانلود


فصل دوم کتاب علوم پایه
هفتم اندازه گیری
 دانلود


فصل سوم کتاب
علوم پایه هفتم اتم ها الفبای مواد

 دانلود
فصل چهارم کتاب علوم پایه هفتم اتم ها مواد پیرامون ما
 دانلودفصل پنجم کتاب
علوم پایه هفتم ازمعدن تاخانه
 دانلود

فصل ششم کتاب علوم
پایه هفتم سفرآب روی زمین
 دانلود


فصل هفتم کتاب علوم پایه هفتم سفرآب درون زمین


/ 0 نظر / 78 بازدید