مواد وارد شده به سلول چه می شوند

راکیزه[۱] یا میتوکندری، در یاخته (سلول)، اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی و نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می‌شوند انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اکسیداتیو، به صورت پیوندهای پرانرژی فسفات (آدنوزین تری‌فسفات) ذخیره شود. این اندامک در تمام یاخته‌های دارای تنفس هوازی به جز در باکتری‌ها که آنزیم‌های تنفسی آنها در غشای سیتوپلاسمی جایگزین شده‌اند وجود دارد. میتوکندری نیز همانند کلروپلاست از دو غشائ داخلی و خارجی تشکیل شده است با این تفاوت که دو غشائ داخلی و خارجی فضای درون میتوکندری را به دو بخش تقسیم می‌کند که عبارتند از :۱- فضای درون میتوکندری ۲- فضای بین دو غشا. درون میتوکندری DNA حلقوی نیز وجود دارد و می تواند بطور مستقل از سلول نیز همانند سازی کند. درون میتوکندری مایعی سّیال به نام ماتریکس وجود دارد که واکنش‌های مربوط به فرایند تنفس سلولی در ان انجام می‌شود. تنفس سلولی فرایندی است که طی ان انرژی ذخیره شده در غذاها (قندها) به ATP (مولکول سوختی سلول) تبدیل می‌شود. در غشا داخلی چین خوردگی‌هایی وجود دارد که به ان کریستا گویند قرار دارد که باعث افزایش سطح غشا می‌شود.

نام «میتوکُندری» ترکیبی است از دو واژه یونانی Mito به معنای رشته و chondrion به معنی دانه. چون این اندامک اغلب رشته‌ای یا به صورت دانه‌های کوچک در سیتوپلاسم همه سلولهای یوکاریوتی وجود دارد. میتوکندری ها محل اکسیداسیون سلولی هستند. در طی این عمل، کربن دی اکسید تولید می گردد و این همان کربن دی اکسیدی است که از سلول دفع می شود. میتوکندری مانند کارخانه ای باعث تولید انرژی سلول میشود. میتوکندری مربوط به بافت یونی پستانداران که ماتریس و غشای آن ها توسط میکروسکوپ الکترونی نمایش داده شده است.اندامکی متصل به غشا است که در اکثر سلول های یوکاریوتی (سلول های یوکاریوتی سلول هایی هستند که در اکثر گیاهان،حیوانات،قارچ ها و دیگر اشکال جانداران تشکیل می شوند) وجود دارند.کلمه میتوکندری از عبارت یونانی Motos به معنای رشته …. به معنای دانه تشکیل شده است. اندازه میتوکندری ها بین 0.5 تا 1.0 میکرومتر می باشد.ساختارهای میتوکندری به عنوان نیروگاه های سلولی توصیف می شوند چرا که بیشتر انرژی شیمیایی سلول یا همان ATP از میتوکندری تولید می شود.علاوه بر تولید انرژی سلولی،میتوکندری وظایف دیگر درون سلولی نیز دارد که شامل سیگنال دهی،تمایز سلولی،مرگ سلولی و کنترل رشد و حفظ سلول می باشند. میتوکندری می تواند در چندین نوع بیماری تأثیر داشته باشد که از جمله می توان به اختلالات میتوکندری و اختلال عملکرد قلبی اشاره کرد.میتوکندری همچنین می تواند در پروسه پیری نیز مؤثر باشد.تحقیقات و پژوهش های اخیر نشان می دهند که اوتیسم به ویژه اوتیسم حاد با نقص در سیستم میتوکندری در ارتباط است. شاخصه های متعدد و متفاوت،میتوکندری ها را منحصر به فرد کرده است.تعداد میتوکندری ها در سلول بسته به نوع ارگانیسم ها،بافت ها و نوع سلول متفاوت می باشد.برای مثال سلول های خونی قرمز،فاقد میتوکندری می باشند پس انرژی اش را از مسیر گلیکولیز به دست می آورد در حالی که سلول های سازنده کبد بیش از 2000 میتوکندری در ساختار خود دارند. این اندامک شامل چندین توابع مختلف است که هر کدام عملکرد منحصر به فردی دارند.این واحد سلولی،شامل غشای خارجی،فضای بین سلولی،کریستا و ماتریس میتوکندری می باشد.پروتئین های میتوکندری بسته به نوع و بافت هر قسمت متفاوت می باشند.در انسان،615 نوع مختلف از پروتئین های میتوکندری قلبی شناسایی شده است.در حالی که در موش ها این تعداد 940 عدد می باشد.پروتئوم های میتوکندری به شکل دینامیکی تنظیم می گردند اگرچه اکثر DNA موجود تصور می شود. در سلول دو نوکلئوس قرار دارد،اما میتوکندری ها دارای ژنوم های مستقل خود می باشند.علاوه بر این، DNA میتوکندری نشان می دهد که این واحد سلولی دارای شباهت های قابل توجهی با ژنوم های باکتریایی می باشد.

/ 0 نظر / 121 بازدید